This site is a place for LHPers and Petruskiers.
This page uses CSS version 2 to present the content . If you can see this message, then CSS (or JavaScript) is not enabled in your browser, and the page will not appear as We, PK-LHP Webteam intended.

Sơ lược

         Ngày 30/4/1975 Trung Học Petrus Kư tạm thời nghỉ học đến tháng 7/1975 Sở Giáo Dục TP được thành lập để quản lư hệ thống giáo dục về mặt nhà nước và cử Thầy Nguyễn văn Thiện làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Petrus Kư.Cuối tháng 9/1975 các học sinh của trường học niên khóa 1974-1975 được dự thi bằng Trung Học Đệ nhất cấp và bằng Tú Tài.Ngày 19/10/1975 là ngày khai giảng năm học 1975-1976,năm học đầu tiên của miền Nam hoàn toàn được giải phóng và học chương tŕnh giáo dục XHCN.Ngày 20/10/1975 theo sự chỉ đạo và gợi ư của Uy Ban Quân Quản TP,trường Trung học Petrus Kư đổi thành trường trung học cấp 2,3 Lê Hồng Phong và trường tiếp nhận một số học sinh cấp 3 của các trường tư thục cũ trong quận 5 giải thể như trường Bác Ai (CĐSP thành phố hiện nay),trường Hưng Đạo cũ.Từ năm học 1976-1977 trường không nhận học sinh vào lớp 6 (đệ thất cũ) và các lớp đệ lục,đệ ngũ,đệ tứ cũ lần lượt chấm dứt theo cuốn chiếu đền năm 1979.

         Năm học 1980-1981 Thầy Trần Thành Minh và Thầy Cam Duy Lễ được Sở Giáo Dục cho phép mở lớp 10 chuyên Toán đầu tiên tại trường thu nhận 25 học sinh có năng khiếu Toán của Thành Phố.Các học sinh này học rất xuất sắc trong đó có Lê Tự Quốc Thắng đạt giải nhất Toán Quốc Tế tại Bucarét năm 1982 và hiện nay là tiến sỉ toán đang giảng dạy tại Đại học Berkeley ở Mỹ, các em Nguyễn vĩnh Khanh và Hồ Trung Dũng giải ba Vật Lư Quốc Tế tại CHLBĐ năm 1982 và hiện nay là tiến sỉ Vật lư đang giảng dạy tại Đại học.Tất cả các em học khóa chuyên toán đầu tiên của trường đều đậu tiến sỉ,kỷ sư và bác sỉ đang công tác trong nước và nước ngoài.Từ năm 1980 đến nay trường Lê Hồng Phong liên lục là lá cờ đầu trong ngành giáo dục của TP.HCM.Năm 1986 trường nhận huân chương lao động hạng ba.

         Năm 1989 trường Phổ thông trung học Lê Hồng Phong mang tên PTTH chuyên Lê Hồng Phong với mục tiêu đào tạo :

     - Bồi dưởng các học sinh giỏi của Thành Phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho các em vào các trường Đại Học.
     - Bồi dưởng các học sinh giỏi có năng khiếu Văn,Toán,Lư,Hóa,Sinh ,Tin học,Anh văn,Pháp văn để các em dự thi Học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế

         Với mục tiêu trên mỗi năm trường tuyển sinh riêng các học sinh giỏi của Thành phố hội đủ một số điều kiện vào các lớp 10 phân ban A,B,C,D theo Đại Học.

Ban A : Toán,Lư,Hóa là chính
Ban B : Toán,Hóa,Sinh
Ban C : Văn,Sử,Địa
Ban D : Văn,Toán,Ngoại ngữ


         Trong tập hợp các học sinh trúng tuyển này,nhà trường tổ chức thi tuyển các học sinh có năng khiếu đặc biệt vào các lớp chuyên : Văn,Toán,Lư,Hóa,Sinh,Tin học,Anh văn,Pháp văn.


         Từ năm học 1994-1995 được phép của Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP.HCM,trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong tổ chức hàng năm kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh các tỉnh phía Nam từ Huế đến Cà Mau gọi là kỳ thi học sinh giỏi "Olympic30 tháng 4", đây là sáng kiến của Ban Giám Hiệu và các tổ trưởng bộ môn của trường với mục đích tạo điều kiện giao lưu giữa các học sinh giỏi và trao đổi chuyên môn giữa các Thầy Cô dạy lớp chuyên của các tỉnh phía Nam.

         Năm học 2001-2002 trường nhận huân chương lao động hàng nh́

 • Trang chủ   • Sơ lược   • Cơ cấu tổ chức   • Thành tích 
Design and Layout by PK-LHP Webteam
Top

Bottom